umcg • toegepaste AI in de zorg

branding

UMCG

in het  kort

Waar AI bij het grote publiek vooral nog bekend staat als een handige tool om je ex uit de vakantiefoto’s te knippen of verslagen met 2 handen op je rug af te ronden, is het UMCG druk bezig haar titel van haantje-de-voorste in de medische technologie te verdedigen door AI te implementeren in de zorgverlening. Aan ons de taak om deze ontwikkelingen een eigen uitstraling te geven die het UMCG echt op de markt zet als dé AI-in-de-zorg koploper van Europa, maar waarin we tegelijkertijd ook de balans tussen mens en machine bewaren.

diensten

branding

in het minder kort

de vraag

AI. Bij het grote publiek vooral nog bekend als een handige tool om je ex uit de vakantiefoto’s te knippen of verslagen met 2 handen op je rug af te ronden. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan veel grotere toepassingen. Toepassingen die echt waarde toevoegen, bijvoorbeeld in de zorg. Zó verdedigt het UMCG haar titel van haantje-de-voorste in medische technologie, door als één van de eerste AI toe te passen in de zorgverlening.

Aan ons de taak om deze ontwikkelingen een eigen uitstraling te geven die het UMCG echt op de markt zet als dé AI-in-de-zorg koploper van Europa, maar waarin we tegelijkertijd ook de balans tussen mens en machine bewaren.

de aanpak

Met haar plannen om met AI de dienstverlening in het ziekenhuis te verbeteren is het UMCG de tijd zover vooruit, dat de feiten achter hun aanlopen. Maar met vernieuwing ontstaan altijd zorgen. Waar een buitenstaander misschien zal denken dat het patiënt-contact verloren gaat, is niks minder waar. Juist doordat de zorgverleners niet meer bedolven worden onder papierwerk door de automatisering van administratieve processen, hebben de zorgverleners veel meer tijd voor de patiënt. Zó kunnen zij weer focussen op waar ze goed in zijn.

Met dit in gedachte zijn we op zoek gegaan naar een stijl die dicht bij de huidige UMCG huisstijl ligt. De herkenbaarheid hiervan en de autoriteit die hierbij komt is namelijk een een factor van onschatbare waarde. Waar deze ontwikkelingen zich heel goed lenen voor allerlei visuele toeters en bellen, hebben we er juist voor gekozen deze in de digitale ijskast te laten liggen. In plaats daarvan zijn we echt op zoek gegaan naar kleine nuances om deze vernieuwing te verbeelden.

het resultaat

Een futuristische, maar nette huisstijl die herkenbaarheid van het UMCG combineert met een digitale invalshoek. De professionaliteit en autoriteit van het UMCG zijn duidelijk terug te zien in de stijl, ondanks de subtiele vernieuwingen die we doorgevoerd hebben.

Om de AI een ‘gezicht’ te geven hebben we vanuit het kleurenpalet een symbool ontwikkeld, ietwat geïnspireerd op het iconische Apple Siri symbool. De golvende lijnen die hier uit voort vloeien symboliseren de stroomlijning van alle processen die verbeterd worden vanuit de AI toepassingen.